طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى تلپ تلپ زدن یاراه رفتن به انگلیسی با صداى تلپ تلپ زدن یاراه رفتن یعنی چه

با صداى تلپ تلپ زدن یاراه رفتن

thump

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها