طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى تلپ به انگلیسی با صداى تلپ یعنی چه

با صداى تلپ

plop
plunk

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها