طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى تیز و زیر حرف زدن به انگلیسی با صداى تیز و زیر حرف زدن یعنی چه

با صداى تیز و زیر حرف زدن

pipe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها