طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى جیغ صحبت کردن به انگلیسی با صداى جیغ صحبت کردن یعنی چه

با صداى جیغ صحبت کردن

squeak

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها