معنی و ترجمه کلمه با صداى جیغ صحبت کردن به انگلیسی با صداى جیغ صحبت کردن یعنی چه

با صداى جیغ صحبت کردن

squeak

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها