طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى ناقوس یا زنگ اعلام کردن به انگلیسی با صداى ناقوس یا زنگ اعلام کردن یعنی چه

با صداى ناقوس یا زنگ اعلام کردن

toll

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها