طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى نرم و عاشقانه سخن گفتن به انگلیسی با صداى نرم و عاشقانه سخن گفتن یعنی چه

با صداى نرم و عاشقانه سخن گفتن

coo

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها