طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صداى پف حرکت دادن به انگلیسی با صداى پف حرکت دادن یعنی چه

با صداى پف حرکت دادن

whiff

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها