طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با صدا بیان کردن به انگلیسی با صدا بیان کردن یعنی چه

با صدا بیان کردن

intonate
voice

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها