معنی و ترجمه کلمه با صدا خوردن یا آشامیدن به انگلیسی با صدا خوردن یا آشامیدن یعنی چه

با صدا خوردن یا آشامیدن

slurp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها