معنی و ترجمه کلمه با صدا راه رفتن به انگلیسی با صدا راه رفتن یعنی چه

با صدا راه رفتن

footslog
tramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها