معنی و ترجمه کلمه با صدا غذا خوردن به انگلیسی با صدا غذا خوردن یعنی چه

با صدا غذا خوردن

smack

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها