معنی و ترجمه کلمه با طناب نگه داشتن به انگلیسی با طناب نگه داشتن یعنی چه

با طناب نگه داشتن

guy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها