طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با طول مضاعف به انگلیسی با طول مضاعف یعنی چه

با طول مضاعف

double length

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها