طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با عصا زدن به انگلیسی با عصا زدن یعنی چه

با عصا زدن

cane

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها