طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با عصبانیت رفتار کردن به انگلیسی با عصبانیت رفتار کردن یعنی چه

با عصبانیت رفتار کردن

jitter

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها