طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با عظمت به انگلیسی با عظمت یعنی چه

با عظمت

big
imperial

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها