طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با علائم مخابراتى و رادار چیزى را تعقیب کردن به انگلیسی با علائم مخابراتى و رادار چیزى را تعقیب کردن یعنی چه

با علائم مخابراتى و رادار چیزى را تعقیب کردن

lock on

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها