معنی و ترجمه کلمه با علایم نشان دادن به انگلیسی با علایم نشان دادن یعنی چه

با علایم نشان دادن

emblem

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها