طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با غیرت به انگلیسی با غیرت یعنی چه

با غیرت

zealous

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها