طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با فراست به انگلیسی با فراست یعنی چه

با فراست

sagacious
sage

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها