معنی و ترجمه کلمه با قایق حمل کردن به انگلیسی با قایق حمل کردن یعنی چه

با قایق حمل کردن

barge
wherry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها