معنی و ترجمه کلمه با لنگر بستن یا نگاه داشتن به انگلیسی با لنگر بستن یا نگاه داشتن یعنی چه

با لنگر بستن یا نگاه داشتن

anchor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها