طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با لیاقت به انگلیسی با لیاقت یعنی چه

با لیاقت

autarchical
autarkical

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها