طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با مشت گرفتن به انگلیسی با مشت گرفتن یعنی چه

با مشت گرفتن

gripe

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها