طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با موچین کندن به انگلیسی با موچین کندن یعنی چه

با موچین کندن

tweezer

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها