طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با نمونه مشخص کردن به انگلیسی با نمونه مشخص کردن یعنی چه

با نمونه مشخص کردن

typify

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها