معنی و ترجمه کلمه با نمونه مشخص کردن به انگلیسی با نمونه مشخص کردن یعنی چه

با نمونه مشخص کردن

typify

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها