طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با واگن حمل کردن به انگلیسی با واگن حمل کردن یعنی چه

با واگن حمل کردن

waggon
wagon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها