طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با وجود به انگلیسی با وجود یعنی چه

با وجود

despite
malgre
mauger
maugre
notwithstanding

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها