معنی و ترجمه کلمه با پا لگد کردن به انگلیسی با پا لگد کردن یعنی چه

با پا لگد کردن

tramp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها