طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با پشت دست نوشته شده به انگلیسی با پشت دست نوشته شده یعنی چه

با پشت دست نوشته شده

backhanded

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها