معنی و ترجمه کلمه با کفش خشک به انگلیسی با کفش خشک یعنی چه

با کفش خشک

dry shod

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها