معنی و ترجمه کلمه با کلنگ زدن به انگلیسی با کلنگ زدن یعنی چه

با کلنگ زدن

pickax
pickaxe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها