معنی و ترجمه کلمه با کیش فرار دادن به انگلیسی با کیش فرار دادن یعنی چه

با کیش فرار دادن

shoo

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها