طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با گل اخرى رنگ کردن به انگلیسی با گل اخرى رنگ کردن یعنی چه

با گل اخرى رنگ کردن

ocher
ochre

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها