معنی و ترجمه کلمه با گوهر آراستن به انگلیسی با گوهر آراستن یعنی چه

با گوهر آراستن

jewel
ouch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها