طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه با گوه نگاه داشتن به انگلیسی با گوه نگاه داشتن یعنی چه

با گوه نگاه داشتن

wedge

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها