طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بحث و جدل کردن به انگلیسی بحث و جدل کردن یعنی چه

بحث و جدل کردن

polemicize
polemize

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها