معنی و ترجمه کلمه بحق دانستن به انگلیسی بحق دانستن یعنی چه

بحق دانستن

aver

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها