طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بخدمت خاتمه دادن به انگلیسی بخدمت خاتمه دادن یعنی چه

بخدمت خاتمه دادن

lay off
muster out

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها