معنی و ترجمه کلمه بخشى به انگلیسی بخشى یعنی چه

بخشى

divisor
parochial
partial
sectional
sectorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها