معنی و ترجمه کلمه بخش اولیه یک طبقه به انگلیسی بخش اولیه یک طبقه یعنی چه

بخش اولیه یک طبقه

subclass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها