طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بداغ به انگلیسی بداغ یعنی چه

بداغ

guelder rose

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها