طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدخواهى کردن به انگلیسی بدخواهى کردن یعنی چه

بدخواهى کردن

malign

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها