طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدرود به انگلیسی بدرود یعنی چه

بدرود

Good bye !
ave
farewell
good by

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها