طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدعت گذار به انگلیسی بدعت گذار یعنی چه

بدعت گذار

heretic
innovator
miscreant

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها