معنی و ترجمه کلمه بدل سرخک به انگلیسی بدل سرخک یعنی چه

بدل سرخک

roseola

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها