طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدون مستاجر به انگلیسی بدون مستاجر یعنی چه

بدون مستاجر

tenantless
unoccupied

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها