معنی و ترجمه کلمه بدون پس انداز ماندن به انگلیسی بدون پس انداز ماندن یعنی چه

بدون پس انداز ماندن

dissave

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها