طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بدکار به انگلیسی بدکار یعنی چه

بدکار

bad
evildoer
felo de se
flagitious
malefactor
nefarious
rakehell
rakehelly
rakish
vicious
wicked

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها