طراحی سایت

معنی و ترجمه کلمه بد شمردن به انگلیسی بد شمردن یعنی چه

بد شمردن

misreckon

کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها